شرکت عالیجناب در حالی که برای بیش از 300 نفر به صورت مستقیم و بیش از همین تعداد به صورت غیر مستقیم ایجاد اشتغال کرده است، “دغدغه‌مندی اجتماعی” را وظیفه ذاتی هر بنگاه اقتصادی می‌داند، چراکه کمک به ترویج سرمایه‌های اجتماعی و رفع گره‌های جامعه تبعات مثبتی برای توسعه جوامع دارد.  ما همیشه انسان را از هر نژاد و رنگ و مذهب به عنوان یک انسان، محترم می شماریم و احترام به او را از وظایف  اصلی خود می دانیم.هدف پوشاک عالیجناب ، محقق کردن نیاز شما مشتریان عزیز می باشد.